Familie

Betingelser

Tilbud fra megler vil variere fra objekt til objekt. Grunnen til variasjon er ut i fra bl.a. meglers forventede arbeid med oppdraget, samt antatt prisnivå. Det vil bli utarbeidet et bindende pristilbud i hvert enkelt tilfelle og prislisten må derfor anses som veiledende. Dersom man velger provisjonsbasert vederlag, vil dette bli beregnet ut fra salgssum og eventuell felles gjeld.

Vederlag provisjon (av salgssum) Fra 1 – 3,5%
Vederlag timer  Fra kr. 1.875,- pr. time
Minimumsprovisjon Kr. 35.000,-

Provisjonen vil variere i forhold til avstander fra vårt kontor, salgbarhet, salgssum, overbeheftelse/forhandlinger med kreditor. Tilbud skjer etter vurdering av eiendommen samt grunnboken for denne. Tilbudet vil også variere ut i fra omfang av arbeide. Som nevnt ovenfor beregnes provisjonen av salgssum inkludert boligens eventuelle andel av felles gjeld og forfaller ved salg av eiendommen.

Tilrettelegging Fra kr. 9.900

Dette inkluderer bl.a. kundemøte, reisetid, informasjon og rådgiving, innhenting/kontroll av lovpålagte opplysninger, innhenting av saldobrev, registrering av opplysninger, salgsforberedelser med markedsplan, bestilling og koordinering av underleverandører, fotografering, utforming og bestilling av annonser, utarbeidelse av salgsoppgave, vindusutstilling, og annet salgsmateriell. Tilretteleggingsgebyret påløper uavhengig av om slaget gjennomføres.

Garantipremie
Påløper ved inneståelse til finansinstitusjon
Kr. 2.800,-
Oppgjørshonorar til Weboppgjør A/S Kr. 4.020,-
Visninger pr. stk. Kr. 1.200,-
Annonsepakker, Agderposten Fra kr. 7.500,-
Internettannonse Kr. 2.375,-
Boligsalgsrapport Fra kr. 3.900,-
Lovpålagt informasjonsinnhenting
Innhenting av opplysninger fra kommunen
(Reguleringsplan, målebrev, megleropplysninger etc.)
Kr. 1.563,-
Grunnboksutskrift pr. stk. Kr. 202,-
Kopi av servitutter pr stk. Kr. 202,-
Tinglysing/sletting av panterett Fra kr. 430 – 1.060,-
Tillegg for sameier/borettslag
Eierskiftegebyr
Fra kr. 1.750,-
Tinglysning av sikringsobligasjon Kr. 1.060,- (kr. 430,- ved salg av andelsleilighet)
Tinglysning av hjemmelserklæring v/ dødsbo Kr. 1.060,- (kr. 430 ved salg av andelsleilighet)

Ved behov for priser for andre tjenester som ikke fremkommer av ovennevnt, ta kontakt med megler. Alle priser er inkl. mva.